Pravidla vnitřních sportovišť

hala Chemik, hala U přívozu, zimní stadion (pouze inline)

 • Maximální počet sportovců na sportovišti nepřesahuje ve stejném čase 100 osob. 
 • Mezi sportovci a ostatními osobami musí být dodržován rozestup nejméně 2 metry. 
 • Sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének 
 • Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek - zodpovědnost sportovního oddílu (včetně zajištění dezinfekce).
 • Šatny a sprchy jsou členům ASK Lovosice přístupné.
 • Vnitřní sportoviště je zapotřebí dopředu rezervovat u správce sportovišť. Na základě poptávky bude vytvořen časový rozvrh, resp. harmonogram jednotlivých tréninků. Při střídání skupin je zapotřebí počkat, aby skupina končící trénink nejprve zcela opustila sportoviště. Střídající se skupiny nesmí přijít do kontaktu.
  • Za dodržování výše uvedených pravidel je vždy zodpovědný trenér.

  Rezervaci sportovišť, viz níže uvedený kontakt:


  Milan Berka

  Vedoucí sportovních zařízení

+420 731 655 253

vedoucisportovist@tslovosice.cz