Aktuálně

Regenereace travnaté plochy

Na fotbalových hřištích právě probíhá regenerace trávnaté plochy. Do 11.8.2022 je na obě dvě hřiště zákaz vstupu. 

Děkujeme za pochopení a respektování zákazu.

zdroj: meulovo.cz
zdroj: meulovo.cz

Rekonstrukce ubytovny u zimního stadionu

15. ledna byla odstartována rekonstrukce ubytovny zimního stadionu. Architektonickou studii připravily společnosti LINE architektura s.r.o. a desk architekti, s. r. o. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost LINE architektura s.r.o. Technický dozor investora bude pro město vykonávat společnost CHEMINVEST s.r.o., Litvínov v přímé kooperaci s odborem majetku a investic a ve spolupráci se zástupci provozovatele areálu Technickými službami města Lovosice. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele se stala společnost GKR STAVBY s.r.o. z Roudnice nad Labem. Celkové náklady ve výši 91 mil Kč bez DPH bude město hradit z úvěru, který byl zastupitelstvem města schválen v červnu loňského roku. Úvěr městu poskytne Československá obchodní banka, a.s., která nabídla nejnižší cenu. Celkem 130 mil Kč s DPH. Městu se podařilo vysoutěžit úrokovou sazbu ve výši 2,2 %, která bude neměnná po celých 20 let splácení (www.meulovo.cz).

Rozpis sportovišť byl již dokončen

V pátek 15. 10. obdržela ASK Lovosice od TSML definitivní rozpis sportovních hal v Lovosicích. Budeme se snažit, aby v následujícím roce byl rozpis připraven výrazně dříve. To předpokládá včasné odeslání požadavků na sportoviště, nově prostřednictvím formuláře na těchto webových stránkách v sekci "Sportoviště". Veškeré požadavky budou předány TSML, p.o., které ve spolupráci s ASK Lovosice vytvoří finální rozpis sportovišť. 

Aktuální rozpis najdete buď zde v sekci "Sportoviště" (proklikem na vybrané sportoviště) nebo na stránkách TSML,p.o.

https://www.tslovosice.cz/sportoviste