Pravidla sportovišť členové

atletický stadion, fotbalové hřiště, hřiště u haly Chemik

  • Všechna otevřená (nekrytá) sportoviště jsou zpřístupněna.
  • Trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti.
  • Maximální počet sportovců na sportovišti nepřesahuje ve stejném čase 300 osob.
  • Mezi sportovci a ostatními osobami musí být dodržován rozestup nejméně 2 metry.
  • Sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (platí pouze v prostorách venkovního sportoviště).
  • Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek - zodpovědnost sportovního oddílu (včetně zajištění dezinfekce).
  • Šatny včetně sprch jsou taktéž přístupné.
  • Venkovní sportoviště je zapotřebí dopředu rezervovat u správce sportovišť. Na základě poptávky bude vytvořen časový rozvrh, resp. harmonogram jednotlivých tréninků. Při střídání skupin je zapotřebí počkat, aby skupina končící trénink nejprve zcela opustila sportoviště. Střídající se skupiny nesmí přijít do kontaktu.
  • Za dodržování výše uvedených pravidel je vždy zodpovědný trenér.

Rezervaci sportovišť, viz níže uvedený kontakt:


Milan Berka
Vedoucí sportovních zařízení
+420 731 655 253
vedoucisportovist@tslovosice.cz