Kraso exhibice Labe / Elbe

Název projektu: Kraso exhibice Labe / Elbe 2019

Číslo projektu: EEL-0608-CZ-02.10.2019


Ve spolupráci s krasobruslařským klubem z Drážďan byla 25.10.2019 uskutečněna další  exhibice. Nejen děti, ale i trenéři tak mohli rozvíjet své dovednosti v oblasti krasobruslení. 

Cílem projektu je podpořit setkávání dětí a trenérů při sportovních aktivitách a posílit, resp. rozšířit již vzniklé vazby v Euroregionu Elbe Labe. Děti mají v rámci pořádaných akcí možnost poznat jinou kulturu, jiné metody trénování a v neposlední řadě procvičit jazykové dovednosti.